Wat VoIP van NOX Telecom voor u kan betekenen...bekijk de video >

Close Icon
   
Contact Info     088-1151600

Privacy Verklaring & Disclaimer   arrow

disclaimerPrivacy Verklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons. Om u duidelijkheid te geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt. Deze treedt op 25 mei 2018 in werking.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Delta Telecom Advies verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt/wilt maken van onze dienst(en) en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor het kunnen uitvoeren van een of meerdere mutaties van uw huidige Telecom & ICT contracten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij de  verwerking van contracten en/of overeenkomsten voor uw onderneming;

 • voor- en achternaam tekenbevoegde
 • geslacht
 • geboortedatum contactpersoon
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN-nummer onderneming
 • nummer paspoort, rijbewijs, of identiteitskaart
 • nummer inschrijving Kamer van Koophandel
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door informatie aan te vragen op onze websites www.deltatelecomadvies.nl of in correspondentie en telefonisch contacten met onze onderneming.
 • internetbrowser en apparaat type (cookies)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deltatelecomadvies.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Delta Telecom Advies verwerkt u persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • verwerken van gegeven bij de totstandkoming, mutaties, verlenging en/of beëindigingen van contracten en of overeenkomsten
 • kunnen verzenden van hardware bestellingen
 • u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te kunnen informeren over wijzigingen in ons aanbod van producten en/of diensten

Hoe lang we gegevens bewaren
Delta Telecom Advies zal u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren binnen de overeengekomen contracttermijn waarvoor u gegevens worden verzameld. Met marktpartijen waar wij mee samenwerken op het gebied van contractbeheer hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Delen met anderen
Delta Telecom Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de bemiddeling hiervan en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Delta Telecom Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op u computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en u gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld u voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deltatelecomadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van u privacy. Delta Telecom Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek reageren.

Beveiliging
Delta Telecom Advies neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat u gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deltatelecomadvies.nl

Disclaimer
Ondanks alle inspanningen van Delta Telecom Advies om de informatie op deze website actueel, juist en volledig te houden, kan Delta Telecom Advies niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de gegevens op deze website.

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend

Wijzigingen
Door u bij Delta Telecom Advies aan te melden via onze website, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken door Delta Telecom Advies van uw gegevens, zoals hierboven toegelicht en verwoord in onze algemene voorwaarden. Delta Telecom Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer en algemene voorwaarden indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Dirksland, Mei 2018